Aequilibrium

Aequilibrium

Coaching i Psicologia per a la vida diària

Home » SERVEIS » SERVEIS A EMPRESES I ORGANITZACIONS

SERVEIS A EMPRESES I ORGANITZACIONS

SERVEIS A EMPRESES I ORGANITZACIONS - Aequilibrium

FORMACIÓ EN HABILITATS PERSONALS I DIRECTIVES

COACHING EXECUTIU I D'EQUIPS

CONFIGURACIONS ESTRUCTURALS

CONSULTORIA EN RECURSOS HUMANS

CONSULTORIA SISTÈMICA ESTRATÈGICA

CONSULTORIA EN CLIMA LABORAL

L'empresa és un sistema viu i és important que qualsevol actuació sigui respectuosa amb aquest sistema, de tal manera que els resultats de qualsevol intervenció puguin ser adequats, ràpids, eficaços i perdurables en el temps.