Serveis a empreses i organitzacions

01

Formació en habilitats personals i directives

02

Formació en mindfulness i gestió de l’estrès

03

Formació en plans d’igualtat

04

Coaching executiu i d’equips

05

Consultoria en recursos humans

06

Consultoria sistèmica estratègica

L’empresa és un sistema viu i és important que qualsevol actuació sigui respectuosa amb aquest sistema, de tal manera que els resultats de qualsevol intervenció puguin ser adequats, ràpids, eficaços i perdurables en el temps.